[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/82/4>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/12150/2007/132203>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/12150/2007/132203>
sisvu:description 2307 Hidrologija II (1+2) 2,0 /Podzemna voda. Porijeklo podzemne vode. Izvori. Povezanost podzemne i površinske vode. Smjer i brzina podzemne vode. Ovisnost vodostaja i protoka riječne vode. Jaka kiša. Analiza hidrograma otjecaja. Nastanak površinskog otjecaja. Načelo tvorbe hidrograma. Tvorba hidrograma naravnog sliva. Razgraničenje temeljnog i površinskog otjecaja. Slaganje hidrograma. Povezanost oborine i otjecaja. Metoda infiltracije. Metoda VNIGL. Sveza preko koeficijenta otjecaja. Metoda SCS. Jedinični hidrogram. Sintetički jedinični hidrogram. Proračun najvećeg protoka pri nepostojanju izravnih motrenja. Regulacija otjecaja. Vidovi regulacije otjecaja. Akumulacija. Taloženje u akumulaciji. Godišnja regulacija otjecaja. Retencija visoke vode u akumulaciji. Iskorištenost riječnog otjecaja. Sniježni pokrov. Procesi otapanja snijega. Hidrogram otapanja snijega. Prognoza otapanja snijega. Hidrološke prognoze. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/12150>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/82/4>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/12150>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/14550/8>
rdf:type univ-ont:CourseInstance