[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/82/4>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/12151/2007/132229>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/12151/2007/132229>
sisvu:description Zaštita voda (2+1) 2,5 Temeljna ekološka načela: životna staništa, životna zajednica, ekosustavi, životne oblasti. Svojstva vode: struktura vode, fizikalna i kemijska svojstva. Kakvoća vode: fizikalni, kemijski i biološki pokazatelji. Promjene kakvoće vode: izvori onečiščenja, postupci samočišćenja, poremećaji vodnih ekosustava. Upravljanje kakvoćom voda: politički i sociološki pristup, planiranje i gospodarenje prostorom, pravne, gospodarske i financijske i institucionalne mjere, znanstveni pristup i tehnološke mjere. Načela čišćenja voda: konvencionalni i alternativni pristup. Obnova voda. Ispuštanje otpadnih voda u vodotoke, jezera i more. Konačno odlaganje ostataka od čišćenja voda. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/12151>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/82/4>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/12151>
rdf:type univ-ont:CourseInstance