[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2005 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/82/2>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/12155/2005/50711>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/12155/2005/50711>
sisvu:description Hidrogeologija i inženjerska geologija (2+0) 2,0 /Hidrogeologija. Uloga hidrogeologije u građevinarstvu. Klasifikacija podzemnih voda. Definiranje režima podzemnih voda. Generalni elementi bilance podzemnih voda. Režim podzemnih voda. Metode istraživanja za potrebe hidrogeologije. Indirektne metode. Direktni istražni radovi. Laboratorijska ispitivanja za potrebe hidrogeologije. Režimi podzemnih voda kod poremećenih primarnih odnosa. Hidrogeološki elementi za određivanje zaštitnih zona crpilišta. Kriteriji opažanja i interpretacije hidrogeoloških istraživanja. Opća inženjerska geologija. Uloga inženjerske geologije u građevinarstvu. Klasifikacija stijena. Egzodinamski procesi. Endodinamski procesi. Metode istraživanja za potrebe inžinjerske geologije, indirektne metode. Laboratorijska ispitivanja uzoraka stijena. Istraživanja za potrebe izgradnje građevinskih objekata. Svojstva osnovnih stijena za potrebe građevinarstva. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/12155>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/82/2>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/12155>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/6951/8>
rdf:type univ-ont:CourseInstance