[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2001 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/2241/1>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/2241/2>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/12223/2001/114830>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/12223/2001/115769>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/12223/2001/115776>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/12223/2001/116765>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/12223/2001/114830>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/12223/2001/115769>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/12223/2001/115776>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/12223/2001/116765>
sisvu:description Podjela horizonta i označavanje kutova u navigaciji. Zemaljski magnetizam i njegovi elementi. Magnetski kompasi (podjela, konstrukcija, svojstva). Transformiranje kursova i azimuta. Teorija devijacije i kompenzacija magnetskog kompasa. Astro-kompas. Žiro-kompasi: osnove teorije žiroskopa i primjene na žiro-kompas. Žiro-kompasi: Sperry, Anschütz i Arma-Brown. Oblik i veličina Zemlje. Geografske koordinate i osnovni pojmovi u navigaciji (položaj točaka na Zemlji, jedinice mjere, orijentacija i određivanje smjerova na moru). Pomorske karte i priručnici (osnovni pojmovi, kartografske projekcije, priručnici za navigaciju). Brzina i pređeni put broda, brzinomjeri, udaljenosti. Dubina mora i dubinomjeri. Određivanje pozicije broda u obalnoj navigaciji. Pogreške stanica i pozicije. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/12223>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/2241/1>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/2241/2>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/12223>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/219/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/220/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/649/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/650/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance