[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2001 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/177/14>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/177/18>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13074/2001/115247>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13074/2001/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13074/2001/2>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13074/2001/3>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13074/2001/4>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13074/2001/5>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13074/2001/115247>
sisvu:description Norme i primjena. Vrste crteža. Zaglavlje i sastavnica. Mjerila. Vrste crta. Tehničko pismo. Konstrukcija kuta, kružnih prijelaza i krivulja (kružnica, elipsa, parabola, hiperbola, evolventa kružnice, Arhimedova spirala, zavojnica). Aksonometrijske i ortogonalne projekcije tijela. Presjeci uglatih i oblih tijela. Mreže tijela. Prodori tijela. Kotiranje, šrafure, pogledi i presjeci. Klasifikacija hrapavosti. Tolerancije i dosjedi. Označavanje standardnih materijala. Normirani elementi, oznake i funkcija. Tehnička, tehnološka i radna dokumentacija. Zadatak i primjena. Izvori informacija. Prijenos informacija. Dokument. Publikacija. Utjecajni elementi tehničkog projektiranja. Unutarnji utjecaji: osobni ciljevi, sklonost, upornost, vještina komuniciranja, kreativnost, moral.... Vanjski utjecaji: društveni (norme, propisi...) ljudski ukusi (estetski, umjetnički..), znanje (znanstvene spoznaje, materijal, troškovi, računarska umješnost), vještine. Estetsko oblikovanje. Primjeri oblikovanja na temelju fukcionalnosti i estetskih komponenti. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13074>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/177/14>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/177/18>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13074>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/715/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/725/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/753/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/754/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance