[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2001 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/177/18>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13076/2001/116764>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13076/2001/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13076/2001/2>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13076/2001/3>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13076/2001/4>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13076/2001/116764>
sisvu:description Atomi i molekule. Elektronska građa atoma. Periodični sustav elemenata. Struktura tvari. Struktura čvrstih tvari. Priroda tekućina. Priroda plinova. Kemijska veza: Ionska veza i svojstva ionskih spojeva. Kovalentna veza i svojstva kovalentnih spojeva. Međumolekulske sile. Veza između atoma u kristalnoj rešetci kovina. Svojstva kovina. Slitine. Čelik. Izolatori i poluvodiči. Otopine čvrstih tvari u tekućinama i njihova svojstva. Osmoza. Vrste anorganskih spojeva. Oksidi. Voda. Kiseline i baze. Soli. Pojam pH. Kemijske reakcije: oksidoredukcijske reakcije. Galvanski članak. Akumulator. Elektroliza. Elektrokemijska osnova korozije kovina. Materijali u tehnici i širokoj potrošnji. Materijali u građevinarstvu.Goriva i gorenje. Keramički materijali. Polimeri. Kompozitni materijali. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13076>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/177/18>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13076>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/715/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance