[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2002 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13241/2002/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13241/2002/10>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13241/2002/11>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13241/2002/12>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13241/2002/2>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13241/2002/3>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13241/2002/4>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13241/2002/5>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13241/2002/6>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13241/2002/7>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13241/2002/8>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13241/2002/9>
sisvu:description Cilj kolegija: Cilj kolegija je da studentima omogući znanstveno utemeljen uvid u disciplinarno i interdisciplinarno područje bioloških, psiholoških, socioloških i edukativnih činitelja etiologije, fenomenologije, i implikacija razvojnih teškoća na rehabilitacijski, profesionalni i socijalni identitet i sustav vrijednosti primjeren teorijskom i praktičnom promišljanju i unapređivanju edukacijske rehabilitacije kao znanstvenog polja. Sadržaj kolegija: Kolegij obuhvaća slijedeće teorijske i praktične, opće i zajedničke sadržaje i spoznaje svojstvene svim vrstama i stupnjevima teškoća socijalne integracije relevantne za znanstveno proučavanje i razvijanje teorije i prakse edukacijsko - rehabilitacijske znanosti. Etiologija, fenomenologija, terminologija, klasifikacije i definicije teškoća socijalne integracije. Zastupljenost osoba s teškoćama socijalne integracije u općoj populaciji. Osobe s teškoćama socijalne integracije i društvo (povijesna, aktualna i futurološka dimenzija). Prevencija, detekcija, utvrđivanje i razvrstavanje osoba s teškoćama socijalne integracije. Karakteristike, načini programiranja i timskog rada u rehabilitaciji. Rehabilitacija kao: proces osposobljavanja za socijalnu integraciju; kao proces ponovnog osposobljavanja odraslih za rad i samostalan život i kao proces revitalizacije narušenih organa i/ili njihovih funkcija. Sustavi rehabilitacije u području medicine, edukacije, socijalne skrbi i proizvodnje (povijesna, aktualna i futurološka dimenzija). Teorijski aspekti, principi, metode, oblici i sredstva rehabilitacije (individualizacija, kompenzacija, reedukacija, socijalizacija, integracija, itd...). Mjesto i uloga stručnjaka edukacijske rehabilitacije u procesu rada s osobama s teškoćama socijalne integracije. Edukacijska rehabilitacija kao znanstveno polje. Sustav edukacijsko - rehabilitacijskih grana. Relacije edukacijske rehabilitacije i relevantnih disciplina (odnos edukacijske rehabilitacije i antropologije, medicine, etike, estetike, ekonomije itd.). Edukacijsko - rehabilitacijske za (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13241>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13241>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/830/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/833/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance