[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2001 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/1>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13246/2001/117773>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13246/2001/117774>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13246/2001/117775>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13246/2001/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13246/2001/2>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13246/2001/3>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13246/2001/4>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13246/2001/5>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13246/2001/6>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13246/2001/7>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13246/2001/8>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13246/2001/9>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13246/2001/117773>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13246/2001/117774>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13246/2001/117775>
sisvu:description Cilj kolegija: upoznati studente sa biologijskim osnovama mentalne retardacije, sa posebnim osvrtom na karakteristike pojedinih faza razvoja, najvažnije utjecaje u svakoj fazi, prevenciji navedenih utjecaja te ulozi rehabilitatora kako u direktnom radu na dijagnostici i u terapiji tako i u timskom radu. Sadržaj kolegija: Uloga biologijskih faktora Prenatalni period: genetski uzroci kao čimbenici u nastajanju mentalne retardacije (kromosomske aberacije, mutacije gena), vanjski uzroci mentalne retardacije tijekom prenatalnog perioda (infekcije, kemijska djelovanja, zračenja, mehanički faktori, psihički faktori, toksini, endokrine bolesti majke, ishrana, smetnje cirkulacije, poremećaji u funkcioniranju posteljice) Perinatalni faktori: traume u porodu, infekcije, metabolički poremećaji Postnatalni faktori: infekcije, trovanja, metabolički poremećaji, traume glave, psihički faktori Timski rad i mjesto rehabilitatora Savjetovalište i njegova uloga u prevenciji (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13246>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13246>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/835/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance