[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2002 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/1>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/3>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13252/2002/117647>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13252/2002/117648>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13252/2002/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13252/2002/10>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13252/2002/11>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13252/2002/12>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13252/2002/13>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13252/2002/14>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13252/2002/2>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13252/2002/3>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13252/2002/4>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13252/2002/5>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13252/2002/6>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13252/2002/7>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13252/2002/8>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13252/2002/9>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13252/2002/117647>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13252/2002/117648>
sisvu:description Cilj kolegija: Ovaj predmet obuhvaća osnove dijagnostičkih postupaka koji se primjenjuju u edukacijskoj rehabilitaciji, te kvantitativni i kvalitativni pristup u identifikaciji razvojnih teškoća. Cilj kolegija je upoznavanje sa suvremenim tehnikama procjena sposobnosti djece s teškoćama u razvoju i dijagnostike razvojnih smetnji u svrhu njihovog ranog utvrđivanja, s načinom sinteze dobivenih podataka, njihovom analizom i upotrebom u svrhu donošenja odluka o rehabilitacijskim postupcima koji će biti primjereni po svom tipu, i opsegu stupnju teškoće u razvoju. Sadržaj kolegija: Rana fiziološka dijagnostika: Normalan rast i razvoj djeteta (preduvjet ranog otkrivanja poremećaja), somatski rast i razvoj djeteta, neurološki razvoj djeteta, ontogeneza idealnog razvoja motorike u 1. godini, razvoj funkcije vida, neurobiološke osnove plastičnosti mozga, neurofiziološke osnove rehabilitacije. Neuropedijatrijska dijagnostika: Rani klinički simptomi razvojnih problema u djece, cerebralno oštećeno dijete, elektrofiziološke tehnike u razvojnoj dijagnostici, neuroimaging metode u dijagnostici cerebralnog oštećenja, razvojna kineziologija. Munchenska funkcionalna razvojna dijagnostika, neuromuskularne bolesti i bolesti perifernih živaca. Ciljevi dijagnostike: Deskripcija i tumačenje pojava, transverzalne i longitudinalne studije. Tehnike prikupljanja podataka: Sustavno promatranje, intervju, upitnik i njegova konstrukcija, sociometrijska tehnika - test, ostale metode prikupljanja podataka, vrsta dokumentacije, kumulativni dosje Kvantifikacija podataka: Razine preciznosti mjerenja, mjerne značajke mjerenja, norme Skale procjene: Vrste i upotreba skala, pogreške u procjenjivanju i kako ih izbjećei, interpretacija podataka Skale sudova: Vrste, način izrade, interpretacija podataka Dijagnostički pristupi: Model oštećenja, habilitacijski model (dinamički, funkcionalni postupci) Upotreba i interpretacija dijagnostičkih podataka: Kako integrirati podatker različitih tehnika procjene, profili dječjih postignuća, analiza, upotreba i (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13252>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/1>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/3>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13252>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/837/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/860/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance