[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2005 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/1>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13254/2005/55334>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13254/2005/55599>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13254/2005/55611>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13254/2005/55613>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13254/2005/55334>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13254/2005/55599>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13254/2005/55611>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13254/2005/55613>
sisvu:description Cilj kolegija: kolegij objedinjuje bitna znanja za upoznavanje temeljnih karakteristika doživljavanja i ponašanja osoba s mentalnom retardacijom. Obuhvaćeni su teoretski pristupi u objašnjavanju i klasifikaciji mentalne retardacije, te problemi osobne i socijalne adaptacije. Sadržaj kolegija: Terminologija. Definicije. Klasifikacija. Epidemiološke studije. Okolina i mentalna retardacija. Spoznajni procesi u osoba s mentalnom retardacijom (osjetne funkcije i oštećenja; percepcija; pamćenje; pažnja; inteligencija; učenje). Primjena Piagetove teorije spoznajnog razvoja na području mentalne retardacije. Razvoj govora. Motoričke sposobnosti. Emocionalni razvoj. Socijalna kompetencija (adaptivno ponašanje; socijalne vještine; odnosi s vršnjacima). Mentalno zdravlje osoba s mentalnom retardacijom. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13254>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13254>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7304/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7309/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance