[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2005 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/1>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13255/2005/55326>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13255/2005/55327>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13255/2005/55328>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13255/2005/55329>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13255/2005/55330>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13255/2005/55331>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13255/2005/55326>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13255/2005/55327>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13255/2005/55328>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13255/2005/55329>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13255/2005/55330>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13255/2005/55331>
sisvu:description Cilj kolegija: Cilj ovog kolegija je usvajanje znanja o biološkim, psihološkim i socijalnim aspektima razvojnog i funkcionalnog kontinuuma osoba sa motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima, sa svrhom razumijevanja različitih problemskih područja, te prikladnih oblika rehabilitacijskih postupaka. Sadržaj kolegija: Proučavanje razvojnih i kliničkih aspekata cerebralne paralize, neuromišićnih bolesti, kongenitalnih malformacija, amputacija, plegija, reumatskih oboljenja, cerebralnih oštećenja, traumatizma, amputacija, srčanih, respiratornih i malignih oboljenja. Filozofijske, teorijske i praktične odrednice discipline. Senzorni, motorički, emocionalni i spoznajni aspekti ponašanja. Sindrom hospitalizma. Biopsihosocijalni model rehabilitacije i adaptivni mehanizmi. Diferencijalna dijagnostika problemskog područja. Restitucija neuromotornih i psihosocijalnih funkcija. Intra, inter, transpersonalno u odnosu na intra, inter, transdisciplinarno. Slika tijela. Uvod u terapijske modalitete (radna terapija, hidroterapija, masaža, terapijsko jahanje...). Motorički habitus i ortopedska pomagala. Liječenje, edukacija, rehabilitacija. Analiza radnog mjesta i profesionalna rehabilitacija. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13255>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13255>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7304/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7309/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance