[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/1>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/2>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/5>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13260/2006/155789>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13260/2006/155790>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13260/2006/155791>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13260/2006/155789>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13260/2006/155790>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13260/2006/155791>
sisvu:description Cilj kolegija: Osposobiti studente za shvaćanje osnovnih pojmova iz psihopatologije, pojedinih kliničkih slika psihičkih poremećaja i bolesti Osposobiti studente za prepoznavanje psihički zdravog, poremećenog i bolesnog Osposobiti studente za teoretsku spoznaju provođenja primarne, sekundarne i tercijalne prevencije u psihijatriji i djelomično provođenje tih spoznaja u praksi Sdržaj kolegija: Opća psihopatologija. Definicije i predmet. Proces dijagnosticiranja u psihijatriji (anamneza, heteroanamneza, intervju, opserviranje, pomoćne dijagnostičke metode, medicinska dokumentacija i sl.). Etiološki faktori u psihičkih bolesti i poremećaja (biološki, psihološki, socijalni). Razlikovanje duševno bolesnog i duševno zdravog (normalno, abnormalno, abnormno). Psihopatologija osnovnih funkcija. Specijalna psihopatologija. Klasifikacija psihičkih bolesti. Funkcionalne psihoze. Neuroze. Poremećaji ličnosti. Granični slučaj. Bolesti ovisnosti. Organski psihosindrom (akutni i kronični). Epilepsija. Duševna zaostalost. Psihički razvoj djeteta. Poremećaji ponašanja djece i adolescenata. Posebna područja. Značenja svakog člana u terapijskom timu. Primarna, sekundarna, tercijarna psihijatrija. Organizacija psihijatrijske službe u okviru ukupne zdravstvene službe u nas. Psihijatrijska epidemiologija. Ratna psihijatrija ( psihijatrija u specijalnim uvjetima). (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13260>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/1>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/2>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/5>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13260>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/15479/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance