[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2003 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/1>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13262/2003/15743>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13262/2003/15744>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13262/2003/8334>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13262/2003/8335>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13262/2003/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13262/2003/10>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13262/2003/11>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13262/2003/12>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13262/2003/13>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13262/2003/14>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13262/2003/15>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13262/2003/2>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13262/2003/3>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13262/2003/4>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13262/2003/6>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13262/2003/7>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13262/2003/8>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13262/2003/9>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13262/2003/15743>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13262/2003/15744>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13262/2003/8334>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13262/2003/8335>
sisvu:description Cilj kolegija: Cilj ovog kolegija je upoznavanje sa suvremenim tehnikama rehabilitacijske I edukacijske procjene sposobnosti osoba (djece) s različitim stupnjevima mentalne retardacije, kao i s načinom sinteze dobivenih podataka, njihovom analizom i upotrebom u svrhu donošenja odluka o procesu odgoja, obrazovanja i rehabilitacije ovih osoba. Iz tog razloga ovaj predmet obuhvaća tehnike edukacijske i rehabilitacijske procjene osoba s lakom , težom i teškom mentalnom retardacijom, te načine upotrebe i interpretaciju podataka dobivenih različitim tehnikama procjene. Sadržaj kolegija: Uvod u procjenu osoba (djece, adolescenata i odraslih) s lakom, umjerenom, težom i teškom mentalnom retardacijom , timski pristup u procjeni, kontinuum oštećenja, odgojno- obrazovni i rehabilitacijski kontinuum; -faktori procjene, vrste informacija dobivenih procjenom, proces procjene, svrha procjene, odabir tehnika procjene, odabir testova i njihova primjena, procjena u školi, razredu; Procjena akademskog postignuća, obrazovna procjena, neformalna procjena (primjena); -normirani testovi, procjena adaptivnog ponašanja, procjena perceptivno -motoričkih vještina i ostalih vještina specifičnih za učenje, procjena strategija učenja, procjena sposobnosti komunikacije, direktno opažanje ponašanja i ostale neformalne tehnike, skale procjene i zadaci objektivnog tipa za procjenu obrazovnih postignuća; Projektivna procjena; - teoretske osnove, vrste projektivnih mjera, primjena i interpretacija; Rana procjena djece, razvojna procjena djece s mentalnom retardacijom; Dijagnostički pristupi; -model oštećenja, habilitacijski model (dinamički, funkcionalni postupci); Upotreba i interpretacija podataka procjene, kako integrirati podatke različitih tehnika procjene ; -profili dječjih postignuća, njihova analiza, upotreba i interpretacija, screening, donošenje odluka; Etika u procjenjivanju. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13262>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13262>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/1914/4>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/847/5>
rdf:type univ-ont:CourseInstance