[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2003 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/1>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13263/2003/117795>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13263/2003/117796>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13263/2003/138617>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13263/2003/138618>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13263/2003/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13263/2003/10>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13263/2003/11>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13263/2003/12>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13263/2003/13>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13263/2003/14>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13263/2003/15>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13263/2003/2>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13263/2003/3>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13263/2003/4>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13263/2003/5>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13263/2003/6>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13263/2003/7>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13263/2003/8>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13263/2003/9>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13263/2003/117795>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13263/2003/117796>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13263/2003/138617>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13263/2003/138618>
sisvu:description Cilj kolegija: Cilj ovog kolegija je upoznavanje studenata sa procesima medicinske rehabilitacije osoba s motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima. Studijem će biti prikazani temeljni medicinski aspekti fenomena, interdisciplinarna analiza i koncipiranje programa u primjeni kinezioloških i fizioterapijskih metoda te primjena ortotskih i protetskih sredstava u komplementarnim rehabilitacijskim postupcima. Sadržaj kolegija: Osnove kineziološke fiziologije. Procedure fizikalne terapije (termalna terapija, hidroterapija, elektroterapija, masaža). Kineziterapija i obnavljanje mišićnih funkcija (procjena, tipovi vježbi - aktivno, pasivno, disanje, relaksacija). Aktivnosti svakodnevnog života (ADL, protetika i ortotika osoba s motoričkim smetnjama). Specifičnosti medicinske rehabilitacije prema vrsti motoričkog deficita (cerebralna paraliza, paraplegije, kvadriplegije, neuromišićna oboljenja, amputacije, kongenitalne malformacije, reumatoidni artritis, maligna oboljenja, cerebrovaskularna oboljenja, traumatizmi) i rehabilitacijski pristupi u gerijatriji. Amputacije: amputacijski bataljak gornjih i donjih ekstremiteta. Medicinska rehabilitacija amputiranih osoba u postoperativnoj fazi. Procjena stanja: anamneza, status lokomotornog sustava. Funkcija proteze. Primjena ortopedskih pomagala kod djece i odraslih osoba. Pojam o pravilnom i nepravilnom držanju, metode ocjenjivanja, osnovni antropometrijski mjerni instrumenti. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13263>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13263>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/847/5>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/849/6>
rdf:type univ-ont:CourseInstance