[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2004 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/1>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13263/2004/128347>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13263/2004/136032>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13263/2004/15751>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13263/2004/15752>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13263/2004/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13263/2004/10>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13263/2004/11>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13263/2004/12>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13263/2004/13>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13263/2004/14>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13263/2004/15>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13263/2004/2>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13263/2004/3>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13263/2004/4>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13263/2004/5>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13263/2004/6>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13263/2004/7>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13263/2004/8>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13263/2004/9>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13263/2004/128347>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13263/2004/136032>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13263/2004/15751>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13263/2004/15752>
sisvu:description Cilj kolegija: Cilj ovog kolegija je upoznavanje studenata sa procesima medicinske rehabilitacije osoba s motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima. Studijem će biti prikazani temeljni medicinski aspekti fenomena, interdisciplinarna analiza i koncipiranje programa u primjeni kinezioloških i fizioterapijskih metoda te primjena ortotskih i protetskih sredstava u komplementarnim rehabilitacijskim postupcima. Sadržaj kolegija: Osnove kineziološke fiziologije. Procedure fizikalne terapije (termalna terapija, hidroterapija, elektroterapija, masaža). Kineziterapija i obnavljanje mišićnih funkcija (procjena, tipovi vježbi - aktivno, pasivno, disanje, relaksacija). Aktivnosti svakodnevnog života (ADL, protetika i ortotika osoba s motoričkim smetnjama). Specifičnosti medicinske rehabilitacije prema vrsti motoričkog deficita (cerebralna paraliza, paraplegije, kvadriplegije, neuromišićna oboljenja, amputacije, kongenitalne malformacije, reumatoidni artritis, maligna oboljenja, cerebrovaskularna oboljenja, traumatizmi) i rehabilitacijski pristupi u gerijatriji. Amputacije: amputacijski bataljak gornjih i donjih ekstremiteta. Medicinska rehabilitacija amputiranih osoba u postoperativnoj fazi. Procjena stanja: anamneza, status lokomotornog sustava. Funkcija proteze. Primjena ortopedskih pomagala kod djece i odraslih osoba. Pojam o pravilnom i nepravilnom držanju, metode ocjenjivanja, osnovni antropometrijski mjerni instrumenti. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13263>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13263>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/4415/5>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/4418/6>
rdf:type univ-ont:CourseInstance