[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2005 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/1>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13264/2005/55653>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13264/2005/55654>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13264/2005/55655>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13264/2005/55656>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13264/2005/99721>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13264/2005/99722>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13264/2005/55653>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13264/2005/55654>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13264/2005/55655>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13264/2005/55656>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13264/2005/99721>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13264/2005/99722>
sisvu:description Cilj kolegija: Kolegij obuhvaća studij filozofijskih, transdisciplinarnih i transkulturnih pristupa u tumačenju profilaktičke i terapijske funkcije fenomena kreativnosti. Kolegij također obuhvaća studij bioloških, psiholoških, socijalnih i duhovnih aspekata osobnosti u uvjetima selektivnih i integrativnih terapijskih utjecaja primjenom različitih medija. Sadržaj kolegija: Čovjek i umjetnost. Bioetički aspekti terapije. Filozofija discipline. Fenomen kreativnosti. Energetski potencijali samoostvarenja. Iso-sadžaj. Intra, inter i transpersonalno u odnosu prema intra, inter, i transdisciplinarnom. Aferentno-eferentni mehanizmi percepcije. Sinestezije.Vođena imaginacija (antropološke dimenzije imaginarnog). Estetička dimenzija. Analiza glazbe (ritam, melodija, harmonija, dinamika, tempo, boja). Glazba i terapija. Bajka, štivo i pjesništvo. Likovno izražavanje u funkciji dijagnostike i terapije Scenska expresija. Motivacija, adaptacija i samoostvarenje u psihodrami. Transkulturni aspekti somatoterapija. Simbolizacija tijelom. Psihosocijalne studije pokreta. Lutka kao posredni objekt. Maska. Boja između fizisa i metafore. Topologija patoloških sustava. Diferencijalna dijagnostika funkcionalnih i egzistencijalnih aspekata osobnosti. Restitucija neuromotornih i psihosocijalnih funkcija - analiza i meta-analiza. Funkcionalna reedukacija i psihoterapija. Pecepcija boli. Ordiniranje terapijskog tretmana (odabir medija, varijabli i kriterija procjene). Biofeedback. Biološki supstrat emocionalnog odgovora. Međupovezanost fizioloških i psiholoških (psihosocijalnih) medijatora. Slika tijela. Znanstvena evaluacija komplementarnih terapija. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13264>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13264>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7312/5>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7315/6>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7319/7>
rdf:type univ-ont:CourseInstance