[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/1>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13266/2006/108939>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13266/2006/108940>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13266/2006/108941>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13266/2006/99636>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13266/2006/99637>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13266/2006/99677>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13266/2006/99678>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13266/2006/108939>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13266/2006/108940>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13266/2006/108941>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13266/2006/99636>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13266/2006/99637>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13266/2006/99677>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13266/2006/99678>
sisvu:description Cilj kolegija: Da studenti usvoje znanstvene i stručne spoznaje koje se odnose na kreiranje i ostvarivanje programa i metoda rada s osobama oštećena vida. Sadržaj kolegija: Teorije i modeli učenja: neoštećene populacije, populacije slijepih I populacije slabovidnih Pretpostavke i uvjeti učenja: slijepih, slabovidnih, slijepih s utjecajnim , dodatnim teškoćama u razvoju, kasnije osljepjelih odraslih osoba Rehabilitacijski programi za rad sa osobama oštećena vida po područjima djelatnosti i dobnim skupinama: vrste programa, način kreiranja, programski sadržaj Programi za razvoj funkcionalne efikasnosti osjetila Programi za razvoj samostalnosti u svakodnevnom životu Programi za rad u slobodnom vremenu i rekreaciji Socijalizacijski programi Programi za rad s osobom oštećena vida treće životne dobi Ostvarivanje programa primjenom : metode Brailleovog reljefnog tiska (Brailleovi, simboli i notacije), metode uvećanog crnog tiska, kombinacijom Brailleovog i uvećanog crnog tiska, oblika grupnog i frontalnog rada, elektronskih sredstava i pomagala, pomagala za transformaciju crnog u reljefni tisak i obrnuto, pomagala za uvećavanje crnog tiska (zatvorenog TV kruga, Appolo i drugi), optička pomagala (naočale, lupe, projektori) (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13266>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13266>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/11092/5>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/11093/6>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/11094/7>
rdf:type univ-ont:CourseInstance