[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/1>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13267/2006/99638>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13267/2006/99639>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13267/2006/99679>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13267/2006/99680>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13267/2006/99638>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13267/2006/99639>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13267/2006/99679>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13267/2006/99680>
sisvu:description Cilj kolegija: Ovim kolegijem studenti dobivaju temeljne spoznaje o značajkama razvoja, doživljavanja i ponašanja osoba s autizmom te problemima njihove adaptacije. Sadržaj kolegija: Značajke razvoja osoba s autizmom. Mišljenje bez predodžbi. Razvoj sposobnosti uspostavljanja socijalnih kontakata; razvoj kognitivnih sposobnosti; razvoj komunikacijskih vještina, semantičko-pragmatički poremećaj ; emocionalni razvoj; nepoželjni oblici ponašanja; seksualne teškoće u doba adolescencije. Hipoteze geneze ranog dječjeg autizma. Somatski faktori; strukturalne promjene središnjeg živčanog sustava; pre i perinatalni faktori rizika; genetički faktori rizika. Epidemiologija ranog dječijeg autizma. Dijagnostika. Diferencijalna dijagnostika. Simptomatologija i klasifikacija autističnih poremećaja; dijagnostički i diferencijalno dijagnostički kriteriji za utvrđivanje autizma. Terapijski koncepti. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13267>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13267>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/11092/5>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/11093/6>
rdf:type univ-ont:CourseInstance