[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2005 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/1>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13274/2005/55824>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13274/2005/55825>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13274/2005/55826>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13274/2005/55827>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13274/2005/55824>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13274/2005/55825>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13274/2005/55826>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13274/2005/55827>
sisvu:description Cilj kolegija: Zadatak kolegija je da studente upozna sa suvremenim dostignućima u teoriji i praksi profesionalne rehabilitacije osoba s različitim poremećajima i oštećenjima, te da ih osposobi za rješavanje određenih praktičnih i teoretskih zadataka koji su u vezi s tim. Sadržaj kolegija: Invalidnost i rad. Profesionalna rehabilitacija. Evaluacija potencijala s kojima raspolaže osoba u svrhu njene profesionalne rehabilitacije. Profesionalno savjetovanje. Modeliranje procesa rehabilitacije na makro,mikro i mezo razini. Programiranje u rehabilitaciji. Modeli provođenja profesionalne rehabilitacije. Pronalaženje pogodnih radnih mjesta za osposobljavanje i zapošljavanje invalida. Prilagođavanje radnog mjesta i radne sredine specifičnim potrebama pojedine osobe. Praćenje uspješnosti prilagođavanja na radnom mjestu. Savjetovanje poslodavaca, su(radnika) i članova obitelji rehabilitanta. Suzaštita i samozaštita invalida. Ergološki aspekt u rehabilitaciji. Implikacije tehničko-tehnološkog napretka na mogućnosti za profesionalno osposobljavanje i zapošljavanje invalida. Ekonomika i management u rehabilitaciji. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13274>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13274>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7319/7>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7323/8>
rdf:type univ-ont:CourseInstance