[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/1>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13275/2006/99843>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13275/2006/99844>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13275/2006/99853>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13275/2006/99854>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13275/2006/99843>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13275/2006/99844>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13275/2006/99853>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13275/2006/99854>
sisvu:description Cilj kolegija: ovim kolegijem ukazat će se na bitne odrednice posebnih metodičkih postupaka u odgoju, obrazovanju i rehabilitaciji učenika usporenog kognitivnog razvoja. Posebno će se obraditi uloga rehabilitatora u usklađivanju složenih zahtjeva pri uključivanju učenika u školski sustav. Sadržaj kolegija: Modeli i programi školovanja učenika u osnovnom i srednjem obrazovanju. Redoviti uvjeti. Potpuni i/ili djelomični oblici odgojno-obrazovne integracije. Posebni uvjeti. Nastavni planovi i programi. Suradnja rehabilitatora s djelatnicima u redovitim i posebnim uvjetima. Komunikacija rehabilitatora i učitelja/nastavnika. Komunikacija između učenika. Komunikacija između rehabilitatora i roditelja. Teorijski koncepti i modeli rada u funkciji edukacije. Strategije i materijali poučavanja. Odabir didaktičkih igara obzirom na specifične potrebe i dob učenika. Primjena kompjutorskih programa u svladavanju gradiva. Specifičnosti početnog čitanja i pisanja. Usmeno i pismeno izražavanje. Prostorni odnosi, pojam broja, relacije, računske operacije i mjere. Prostorna i vremenska orijentacija u upoznavanju uže i šire okoline. Teorijski koncepti i modeli rada u funkciji socijalizacije. Problemi u motivaciji. Školski uspjeh. Produženi stručni postupak. Metode supervizije. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13275>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13275>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/11094/7>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/11095/8>
rdf:type univ-ont:CourseInstance