[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/1>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13276/2008/233496>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13276/2008/233497>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13276/2008/233541>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13276/2008/233542>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13276/2008/233496>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13276/2008/233497>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13276/2008/233541>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13276/2008/233542>
sisvu:description Cilj kolegija: Da studenti usvoje sustav znanstvenih i stručnih spoznaja, metoda i tehnika osposobljavanja slijepih i slabovidnih za orijentaciju i samostalno kretanje u prostoru. Sadržaj kolegija: Opće i diferencijalne razvojne značajke i potrebe osoba oštećena vida važne za uspješnu orijentaciju i kretanje Procedure i tehnike utvrđivanja i zadovoljavanja specifičnih potreba osoba oštećena vida relevantnih za ovladavanje sposobnostima orijentacije i kretanja kreiranje, realizaciju i valorizaciju programa za orijentaciju i kretanje u klasičnim i suvremenim uvjetima i oblicima edukacije i rehabilitacije, te centrima za rehabilitaciju na lokalnoj i državnoj razini Senzoričko-motoričko funkcioniranje osjetila involviranih u orijentaciju i kretanje s naglaskom na anatomiju, fiziologiju i perceptivne procese (vizualni, auditivni, kinestetski, olfaktorni, proprioceptivni) i njihove relacije te na psihomotoričke činitelje mobiliteta: psihosocijalne aspekte podrške i pomoći subjektima s psihološkim problemima od značenja za orijentaciju i kretanje, strategije i metode učenja važne za sekvencioniranje procesa osposobljavanja za orijentaciju i kretanje, aktualne sustave i metode ospobljavanja za orijentaciju i kretanje, genezu i racionalu programa orijentacije i kretanja koji su prethodili (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13276>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13276>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/21869/7>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/21870/8>
rdf:type univ-ont:CourseInstance