[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/1>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13277/2006/99847>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13277/2006/99848>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13277/2006/99857>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13277/2006/99858>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13277/2006/99847>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13277/2006/99848>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13277/2006/99857>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13277/2006/99858>
sisvu:description Cilj kolegija: Kolegij u teoretskom dijelu obuhvaća specifičnosti motoričkih aktivnosti i njihov utjecaj na stimulaciju svih razvojnih područja u osoba s posebnim potrebama različite kronološke dobi. Praktični rad zasniva se na primjeni metodičkih postupaka i sredstava u razvoju motoričkih sposobnosti i ublažavanju odstupanja na ostalim područjima razvoja. Sadržaj kolegija: Pojam rehabilitacije putem pokreta. Organizacijski oblici. Aspekti planiranja. Didaktičko - metodički naputci u provođenju rehabilitacije putem pokreta. Značaj motoričkog razvoja (povezanost motorike i drugih razvojnih područja).Motoričko učenje. Pretpostavke i polazišta motoričkog učenja. Faze motoričkog učenja. Gruba koordinacija. Fina koordinacija. Stabilizacija. Procjena motoričkih dostignuća. Odstupanja na području motorike. Stjecanje osnovnih motoričkih vještina. Razvoj motoričkih sposobnosti: reagiranje, prilagođavanje i prestrukturiranje, ravnoteža, kombiniranje, prostorna orijentacija, ritmiziranje i relaksacija. Shema tijela i slika o sebi. Utjecaj motoričkih aktivnosti na razvoj perceptivnih i spoznajnih sposobnosti. Utjecaj motoričkih aktivnosti na razvoj govora. Utjecaj motoričkih aktivnosti na socijalno ponašanje. Primjena muzičkih, govornih i ručnih sredstava u svladavanju motoričkih vještina i sposobnosti. Strukturiranje seansi na području rehabilitacije putem pokreta. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13277>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13277>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/11094/7>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/11095/8>
rdf:type univ-ont:CourseInstance