[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2003 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/2>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/3>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/5>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13292/2003/3368>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13292/2003/8220>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13292/2003/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13292/2003/2>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13292/2003/3>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13292/2003/4>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13292/2003/3368>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13292/2003/8220>
sisvu:description Cilj kolegija: Cilj ovog kolegija jeste da se studenti Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta upoznaju sa osnovnim principima humane genetike kao i primjenom genetičkih znanosti na čovjeka u zdravlju i bolesti. Te će im spoznaje omogućiti da u svom budućem radu lakše razumiju i pomognu osobama s poteškoćama u razvoju u njihovoj habilitaciji ili rehabilitaciji. Sadržaj kolegija: I Uvod u humanu genetiku - pojam genetike - podjela genetike (humana, medicinska, klinička genetika) II Genom čovjeka - DNA - građa nasljedne mase - Gen - građa, funkcija, mutacije i posljedice - Kromosom - normalni i abnormalni kariotip čovjeka III Načini nasljeđivanja - mendelizam - morganizam - multifaktorski IV Progeneza i kiematogeneza - mejoza, oplodnja, mitoza - normalni i nenormalni razvoj čovjeka V Anomalije - nastanak (urođeni i stečeni defekti) - podjela i nomenklatura VI Sindromi i bolesna stanja - uzrokovani kromosomskim aberacijama - autosomopatije - gonosomopatije - uzrokovani genskim poremećajima - uzrokovani vanjskim čimbenicima - nepoznatog uzroka VII Dijagnostika nasljednih bolesti - anamneza i obiteljsko stablo - klinički pregled - laboratorijske pretrage (rendgenski i UZV pregledi, biokemijske pretrage i dr.) - citogeničke metode - dermatoglifi - metode molekulske dijagnostike VIII Liječenje nasljednih bolesti - genetička informacija - prenatalna dijagnoza - eugenetika (etički i juridički problemi u praksi) (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13292>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/2>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/3>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/5>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13292>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/1915/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/1917/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance