[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2003 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/2>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/5>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13293/2003/8227>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13293/2003/8228>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13293/2003/8229>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13293/2003/8230>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13293/2003/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13293/2003/2>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13293/2003/3>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13293/2003/8227>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13293/2003/8228>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13293/2003/8229>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13293/2003/8230>
sisvu:description Cilj kolegija: Upoznati studente s građom i funkcijom pojedinih organa te ih pripremiti za daljnji studij iz predmeta kao što su Neurologija i sl. Sadržaj kolegija: Uvod u anatomiju: podjela anatomije, anatomske ravnine, anatomsko nazivlje, građa stanice i tkiva. Općenito o kostima, biološko ponašanje kostiju, građa i metabolizam kosti. Kralješci, kralješnica, prsna kost, rebra, spojevi i zglobovi kralješnice i prsnog koša. Biomehanika kralješnice. Ključna kost, lopatica, nadlaktična kost, lakatna kost, palčana kost, kosti šake. Spojevi i zglobovi gornjih okrajina. Zdjelična kost, zdjelica, bedrena kost, goljenična kost, lisna kost, kosti stopala. Spojevi i zglobovi zdjelice i donjih okrajina. Kosti neurokranija. Funkcionalna anatomija neurokranija. Kosti viscerokranija. Funkcionalna anatomija viscerokranija. Lubanja općenito, spojevi između kostiju lubanje, te lubanje i kralježnice. Mimični i žvačni mišići. Mišići vrata, polazišta, hvatišta, funkcija i inervacija. Mišići trupa, hvatišta, funkcija i inervacija. Mehanika disanja. Trbušna preša. Mišići ramenog obruča i nadlaktice. Funkcija, inervacija polazišta i hvatišta. Mišići podlaktice i šake. Funkcija, inervacija, polazišta i hvatišta. Mišići zdjeličnog obruča i natkoljenice. Funkcija, inervacija, polazišta i hvatište Mišići potkoljenice i stopala. Funkcija, inervacija, polazišta i hvatišta. Neuron kao morfološka, trofička i funkcionalna jedinica. Vrste neurona. Sinapsa. uronski krugovi i lukovi. Razvitak i podjela mozga. Moždane ovojnice. Moždane komore. Cirkulacija cerebrospinalnog likvora. Krvne žile mozga i moždanih ovojnica. Organizacija kralješničke moždine i moždanog stabla. Porijeklo vlakana u bijeloj tvari. Uzlazni i silazni putovi. Mezencefalon i diencefalon. Talamus i talamokortikalni sustav. Limbički sustavi i neurobiologija pamćenja. Organizacija moždane kore. Načelo laminarne i modularne organizacije moždane kore. Podjela moždane kore u regije i areje. Prefrontalni korteks. Radna i reprezentacijska memorija. Opći i specijalni osjetni sustavi. M (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13293>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/2>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/5>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13293>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/1915/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/1916/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance