[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2003 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/2>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/5>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13296/2003/8259>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13296/2003/8260>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13296/2003/8261>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13296/2003/8262>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13296/2003/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13296/2003/2>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13296/2003/3>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13296/2003/4>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13296/2003/5>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13296/2003/6>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13296/2003/8259>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13296/2003/8260>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13296/2003/8261>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13296/2003/8262>
sisvu:description Cilj kolegija: Temeljni ciljevi ovoga kolegija su: -Pružiti studentima osnovna znanja iz statistke potrebna, kako za praćenje stručne i znanstvene literature, tako i za provođenje jednostavnijih istraživanja i evaluacije vlastite djelatnosti na području rehabilitacije osoba s teškoćama socijalne integracije. -Ovladati standardnim metodama za analizu podataka koje se primjenjuju u edukacijsko - rehabilitacijskim istraživanjima te u programiranju i kontroli transformacijskih procesa. -Ovladati statističkim principima eksperimentalnih nacrta koji se temelje na teoriji vjerojatnosti, teoriji uzoraka i teoriji odlučivanja. -Ovladati metodama za procjenu parametara i testiranje hipoteza o vrijednostima parametara. Sadržaj kolegija: Teorija vjerojatnosti. Procjena parametara centralne tendencije. Aritmetička sredina. Mod. Medijan. Procjena parametara varijabilnosti. Varijanca i standardna devijacija. Koeficijent varijabilnosti. Grafički prikaz distribucije frekvencija. Distribucije frekvencija. Histogram. Poligon frekvencija. Kumulativni graf. Procjena moda,medijana i kvartila. Teoretske distribucije. Diskretne distribucije. Binomna distribucija. Poissonova distribucija. Kontinuirane distribucije. Normalna distribucija. Specijalne statističke distribucije. HI-kvadrat distribucija. F-distribucija. t-distribucija. Normalna ili Gaussova krivulja. Testiranje normalnosti distribucije Kolmogorov- Smirnov testom. Z ili standardizirane vrijednosti. Eksperimentalni nacrti. Uzorci. Tipovi uzoraka. Razlike između nezavisnih uzoraka. Jednofaktorska ili univarijatna analiza varijance. t - test. Relacije varijabli. Kovarijance. Korelacije. Rang korelacije. Parcijalne korelacije. Analiza kvalitativnih varijabli 10.1. Analiza razlika. Analiza kontigencijskih tablica. Mjere asocijacije. Linearna regresija Multipla regresija (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13296>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/2>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/5>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13296>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/1915/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/1916/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance