[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/2>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/5>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13302/2008/234278>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13302/2008/234279>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13302/2008/234278>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13302/2008/234279>
sisvu:description Cilj kolegija: Ciljevi ovoga kolegija su: Pružiti studentima osnovna znanja iz informatike u svrhu izrade programa za potrebe odgoja, obrazovanja i rehabilitacije Upoznati studente sa: principima korištenja elektroničkih računala u analizi podataka. informacijskim sustavima u edukacijsko - rehabilitacijskoj znanosti. Sadržaj kolegija: 1. Informatički izazov i društvena zbilja 1.1 Evolucija kompjutorske revolucije 1.2 Pojava informacijskog društva 1.3 Implikacija informatičkih dostignuća 2. Temeljne informatičke postavke 2.1 Evolucija informacijskih znanosti 2.2 Povjesni razvoj informatike 2.3 Matematičke, ligičke i tehničke komponente kompjutorskog sustava 3. Strojna osnova kompjutorskog sustava 3.1 Modeli kompjutorskih sustava 3.2 Ulazno kompjutorsko sučelje 3.3 Sekundarno memorijsko kompjutorsko sučelje 3.4 Izlazno kompjutorsko sučelje 3.5 Središnja kompjutorska jedinica 3.6 Uređaji za kompjutorsku pripremu podataka 4. Programska osnova kompjutorskih sustava 4.1 Sustavna programska podrška 4.2 Aplikativna programska podrška 4.3 Organizacija podatkovnih resursa 4.4 Kompjutorske mreže i komunikacije 5. Organizacijski, kadrovski i ergonomski aspekti informatičkih sustava 5.1 Suvremeni modeli organizacije informatičkog centra 5.2 Slijed zanimanja u informatici 5.3 Ergonomija informatičkih sustava 6. Informacijski sustavi 6.1 Koncepcija razvoja informacijskih sustava 6.2 Prostorni informacijski sustavi 6.3 Upravljački informacijski sustavi 6.4 Uredski sustavi, sustavi za podršku u odlučivanju i ekspertni sustavi 7. Koncepcija nenojmanovog modela kompjutorskih sustava 7.1 Model pete generacije kompjutorskih sustava 8. Društvene implikacije informatike 8.1 Utjecaj informatike na transformaciju edukacijskih procesa (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13302>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/2>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/5>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13302>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/21891/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance