[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/2>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/5>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13303/2008/234280>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13303/2008/234281>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13303/2008/234282>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13303/2008/234283>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13303/2008/234294>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13303/2008/234295>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13303/2008/234296>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13303/2008/234297>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13303/2008/234280>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13303/2008/234281>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13303/2008/234282>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13303/2008/234283>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13303/2008/234294>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13303/2008/234295>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13303/2008/234296>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13303/2008/234297>
sisvu:description Cilj kolegija: U kolegiju se detaljno obrađuju područja socijalnih vrijednosti, kognitivnih sposobnosti i konativnih osobina ličnosti s posebnim naglaskom na specifičnosti i poremećaje koji se javljaju u osoba koje manifestiraju poremećaje u socijalnom ponašanju, odnosno razne oblike socijalno devijantnog ponašanja. Sadržaj kolegija: Uloga psihologije u upoznavanju osoba s poremećajima u ponašanju. Poremećaji u ponašanju. Definicija poremećaja u ponašanju. Oblici poremećaja u ponašanju. Odnos poremećaja u ponašanju i socijalne integracije. Biopsihosocijalni pristup u proučavanju poremećaja u ponašanju. Moral i socijalne vrijednosti. Vrijednosne orijentacije malodobnih delinkvenata. Razvoj morala. Moral i agresivnost. Teorije agresivnosti. Motivacija devijantnog ponašanja. Kognitivne sposobnosti. Modeli kognitivnih procesa. Razvoj kognitivnih sposobnosti delinkvenata. Razlike u strukturi kognitivnih sposobnosti između delinkvenata i nedelinkvenata. Konativne osobine ličnosti. Modeli konativnih procesa. Struktura normalnog konativnog prostora. Struktura patološkog konativnog prostora. Razlike u strukturi konativnih osobina između delinkvenata i nedelinkvenata. Psihopatski poremećaji ličnosti. Teorije ličnosti. Psihodinamička teorija ličnosti (S. Freud). Psihosocijalna teorija ličnosti (E.H. Erikson). Personološka teorija ličnosti (G.W. Allport). Humanistička teorija ličnosti (A.H. Maslow). Fenomenološka teorija ličnosti (C.R. Rogers). Konstitucionalna teorija ličnosti (W.H. Sheldon). Bihevioristička teorija ličnosti (B.F. Skinner). Dimenzionalna tipologija ličnosti (H.J. Eysenck). Faktorsko - analitička teorija ličnosti (R.B. Cattell). (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13303>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/2>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/5>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13303>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/21891/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/21892/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance