[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/2>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/4>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/5>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13304/2006/155775>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13304/2006/155776>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13304/2006/155777>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13304/2006/155778>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13304/2006/155779>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13304/2006/155780>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13304/2006/155775>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13304/2006/155776>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13304/2006/155777>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13304/2006/155778>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13304/2006/155779>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13304/2006/155780>
sisvu:description Cilj kolegija: Smisao je kolegija Penologija upoznavanje studenata s temeljnim spoznajama o zakonitostima u penološkoj znanosti, te njenim suvremenim dostignućima. Usvajanje je ovih znanja nužna pretpostavka za uspješnu primjenu različitih modela penološkog tretmana s ciljem rehabilitacije počinitelja kaznenih i prekršajnih djela. Sadržaj kolegija: Predmet, ciljevi, zadaci i metode penologije. Pojava i razvoj penologije. Veza penologije i drugih znanosti. Kršenje društvenih pravila ponašanja. Razdoblja, etape i načini društvenog reagiranja. Oblici sankcioniranja ovih ponašanja. Razvoj shvaćanja o pravnoj i društvenoj osnovi kazne i cilju kažnjavanja. Vrste sankcija. Pojam, način i načela njihova izvršavanja. Svrha i ciljevi kažnjavanja i izvršenja ostalih sankcija. Pojava, razvoj i vrste kazni zatvora. Mjesto i uloga kazni zatvora u sustavu sankcija. Sustavi kazni zatvora i njihova evaluacija. Totalne institucije. Kriza kazne zatvora i institucionalnog tretmana. Pojava, razvoj, uloga, evaluacija i perspektive ostalih sankcija. Suvremene tendencije u zakonodavstvima i penološkoj praksi, s posebnim osvrtom na tzv. alternativne sankcije. Međunarodna suradnja u penološkoj teoriji i praksi. Uloga međunarodnih organizacija u razvoju i humanizaciji sustava izvršenja sankcija. Međunarodna pravila, deklaracije i konvencije o ljudskim pravima osuđenika. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13304>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/2>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/4>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/5>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13304>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/11096/5>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/11097/6>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/15478/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/15479/4>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/15480/5>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/15481/6>
rdf:type univ-ont:CourseInstance