[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/2>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/5>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13306/2008/234286>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13306/2008/234287>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13306/2008/234300>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13306/2008/234301>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13306/2008/234286>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13306/2008/234287>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13306/2008/234300>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13306/2008/234301>
sisvu:description Cilj kolegija: Sociologija marginalnih grupa prvenstveno se bavi procesima i vrijednostima u suvremenom hrvatskom društvu, koji u najvećoj mjeri uvjetuju stvaranje marginalnih grupa, ali i društvenim mehanizmima kojima se nastali problemi marginaliteta nastoje prevladati. Time ovaj kolegij omogućuje studentima usvajanje znanja o glavnim marginalnim grupama i načinima njihove integracije u društvo. Marginalne grupe se često pojavljuju kao ?rezervoar? iz kojeg se ?regrutiraju? devijantna ponašanja. Sadržaj kolegija: Definicija marginaliteta i marginalnih grupa. Kriteriji i razine marginalizacije. Socijalna struktura i marginalne grupe. Društvene vrednote i marginalne grupe. Značajne velike marginalne skupine. Omladinske kontrakulturne i subkulturne grupe. Kontrakultura i devijantnost. Stari ljudi - problemi i načini socijalne integracije. Migranti i naseljeni. Kriminalitet i migranti. Sociopsihološki problemi prognanika i izbjeglica. Nezaposlenost i njen utjecaj na šire socijalne odnose. Teorije siromaštva. Utjecaj ?kulture siromaštva? na socijalizacijski proces. Koncepti bolesti i načini reagiranja nabolest. Marginalne etničke grupe (problemi i mogućnosti socijalne integracije Roma). Socijalna politika i mehanizmi integracije marginalnih grupa. Budući trendovi društvenog razvoja i sudbina marginalnih grupa. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13306>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/2>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/5>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13306>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/21891/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/21892/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance