[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/2>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/4>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/5>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13310/2007/155666>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13310/2007/155667>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13310/2007/155668>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13310/2007/155970>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13310/2007/234308>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13310/2007/234309>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13310/2007/234312>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13310/2007/237578>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13310/2007/155666>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13310/2007/155667>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13310/2007/155668>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13310/2007/155970>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13310/2007/234308>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13310/2007/234309>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13310/2007/234312>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13310/2007/237578>
sisvu:description Cilj kolegija: Kolegij je usmjeren na upoznavanje studenata s teorijskim i znanstvenim spoznajama o specifičnostima tretmana djece i mladih s poremećajima u ponašanju, praktičnim tretmanskim modelima te modelima vođenja pojedinaca i grupa djece/mladih s poremećajima u ponašanju. Studente se usmjerava na razvijanje profesionalne kritičnosti i odgovornosti pri izučavanju i prihvaćanju različitih pristupa. Kolegijem se razvijaju vještine potrebne u tretmanu djece i mladih, ovladava različitim tehnikama rada kroz iskustveno učenje u grupama studenata te stvaranje mogućnosti za primjenu naučenog u praksi, odnosno unošenje kreativnih inovacija u tretmansku praksu. Sadržaj kolegija: Tretman djece i mladeži s poremećajima u ponašanju. Pojam i proces. Tretman kao kazna. Tretman kao discipliniranje. Tretman kao odgoj. Tretman kao međuljudski odnos. Tretman kao učenje i promjena. Tretmanski modeli - klasični, diferencirani, alternativni. Ciljevi tretmana. Oblici tretmana. Osobitosti i faze tretmana. Procesna evaluacija tretmana. Organizacijski aspekti tretmanskog procesa. Specijalizirane službe i institucije za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju. Pregled istraživanja o evaluaciji tretmana. Kriteriji za izbor metoda rada teorijska utemeljenost različitih modela vođenja grupa. Metode grupnog rada s djecom/mladima s poremećajima u ponašanju. Vođenje grupe. Tehnike grupnog rada. Komunikacijski utemeljene tehnike grupnog rada. Tehnike usmjerene na promjenu ponašanja. Karakteristike dijadičke komunikacije. Faze vođenja pojedinca. Evaluacija rada na vođenju pojedinaca i grupe. Stručno evidentiranje i dokumentiranje. Pregled istraživanja o efektima grupnog rada s djecom i mladima s poremećajima u ponašanju. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13310>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/2>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/4>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/5>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13310>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/15468/5>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/15469/6>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/15485/4>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/15486/5>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/15487/6>
rdf:type univ-ont:CourseInstance