[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/2>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/4>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/5>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13311/2006/109319>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13311/2006/109322>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13311/2006/109323>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13311/2006/99862>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13311/2006/99884>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13311/2006/99885>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13311/2006/99886>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13311/2006/109319>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13311/2006/109322>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13311/2006/109323>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13311/2006/99862>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13311/2006/99884>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13311/2006/99885>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13311/2006/99886>
sisvu:description Cilj kolegija: U kolegiju Teorije prevencije razmatraju se zakonitosti prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladeži, posebno prevencije u socijalnoj zajednici. Naročit naglasak stavlja se na primarni aspekt prevencije u skladu s čim se izrađuju i znanstveno provjeravaju modeli i/ili programi prevencije upotrebljivi za pojedine socijalne zajednice (obitelj, škola, slobodno vrijeme), čime se priprema studenta za buduću stručnu i znanstvenu djelatnost. Sadržaj kolegija: Teorije prevencije. Sustavi prevencije. Principi preventivnog rada. Modeli i tretmani prevencije. Socijalna prevencija. Socijalna zajednica i prevencija poremećaja u ponašanju. Sustavna suportivna djelatnost na prevenciji poremećaja u ponašanju. Modeli i programi prevencije u socijalnoj zajednici. Alternativni modeli rada s djecom i mladeži kao preventivna djelatnost. Slobodno vrijeme mladih i prevencija poremećaja u ponašanju. Savjetovališna djelatnost za mladež i prevencija poremećaja u ponašanju. Obiteljska zajednica i prevencija poremećaja u ponašanju. Obiteljski odgoj i poremećaji u ponašanju djece i mladeži. Komunikacija roditelja i djece - problemi i načini rješavanja. Obitelj - otkrivanje i preveniranje poremećaja u ponašanju. Obiteljsko savjetovanje i prevencija poremećaja u ponašanju. Modeli i programi prevencije u području obiteljskog života. Školska zajednica i prevencija poremećaja u ponašanju. Školski odgoj i obrazovanje i poremećaji u ponašanju. Komunikacija učitelj - učenik, problemi i način rješavanja. Škola - otkrivanje i preveniranje poremećaja u ponašanju. Alternativni modeli škola i prevencija poremećaja u ponašanju. Kvalitetna škola. Alternativni modeli tretmana učenika s poremećajima u ponašanju u školi. Savjetovališna djelatnost u školi i prevencija poremećaja u ponašanju. Modeli i programi prevencije u školskim zajednicama. Profesor defektolog - smjera poremećaja u ponašanju i prevencija. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13311>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/2>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/4>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/5>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13311>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/11096/5>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/11097/6>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/11098/7>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/15480/5>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/15481/6>
rdf:type univ-ont:CourseInstance