[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/2>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/4>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/5>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13314/2007/155682>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13314/2007/155683>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13314/2007/155684>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13314/2007/155685>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13314/2007/155682>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13314/2007/155683>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13314/2007/155684>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13314/2007/155685>
sisvu:description Cilj kolegija: Kolegij tretira problematiku kriminaliteta djece i mladeži. Tematska područja odnose se na neke etiološke i fenomenološke karakteristike delinkventnog ponašanja djece i mladeži, reagiranje društva na kriminalitet djece i mladeži, kao i na položaj malodobnika u kaznenom pravu i kaznenom postupku. Sadržaj kolegija: Predmet istraživanja kriminologije delinkvencije mladih. Pojmovna određenja. Metode praćenja i evidentiranja kriminaliteta malodobnika. Stanje i kretanje kriminaliteta djece i mladih. Pojavni oblici kriminaliteta malodobnika. Osnovni pravci u teoriji istraživanja kriminaliteta malodobnika. Kriminološki i pravni pojam povrata. Značaj povrata. Pojam i svrha kriminološke prognoze. Značaj i metodologija katamneze. Metode i rezultati ispitvanja uspjeha tretmana malodobnih delinkvenata. Istraživanja etiologije kriminaliteta mladih vezana uz obitelj i školu kao kriminogene čimbenike. Istraživanja prevencije kriminaliteta mladih vezana uz pravosudne organe i policiju. Porodično pravna intervencija u slučajevima devijantnog i kriminalnog ponašanja djece i mladeži. Položaj malodobnika u kaznenom zakonu. Položaj mlađih punoljetnih osoba u kaznenom zakonu. Položaj malodobnika u kaznenom postupku. Mehanizmi selekcije u postupku prema malodobnocima. Organi kaznenog postupka prema malodobnicima. Faze kaznenog postupka prema malodobnicima. Izvršenje kaznenih sankcija prema malodobnicima. Malodobnik pred sucem za prekršaje. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13314>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/2>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/4>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/13/5>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13314>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/15468/5>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/15469/6>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/15486/5>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/15487/6>
rdf:type univ-ont:CourseInstance