[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2002 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/62/6>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13374/2002/4638>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13374/2002/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13374/2002/2>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13374/2002/3>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13374/2002/4638>
sisvu:description Osteokinematika, planarna klasifikacija položaja i pokreta, artrokinematika, pokreti zglobnih površina, biomehaničke karakteristike pojedinih tkiva, kinetika, vanjske i unutarnje sile, kompozicija sila, poluge, moment sile, rezolucija sila, ekvilibrijum, težina i sila gravitacija, gibanje i analiza gibanja; praktična primjena stečenih znanja kroz kabinetske vježbe. Patobiomehanika gornjih i donjih ekstremiteta, funkcionalni status bolesnika, temeljni mjerni postupci, antropometrija: mjere duljine i obima ekstremiteta, dijametri glave, mjere duljine i mobilnosti kralješnice; normalni motorički razvoj čovjeka, motoričke sposobnosti i njihova procjena: brzina, koordinacija, fleksibilnost, izdržljivost, jakost i snage, ravnoteža. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13374>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/62/6>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13374>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/1574/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance