[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2003 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/62/6>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13377/2003/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13377/2003/2>
sisvu:description Definicija komunikacije i bitnih elemenata komunikacijskih sustava (riječi, tijelo, glas), kanali komuniciranja, komunikacijske mreže, aktivnost kominiciranja i profesionalizacija jezika, suradnje kao konstitutivni dio komuniciranja, vještina komuniciranja i postizanje dogovora u medicinsko-zdravstvenom timu, sukobi i komunikacija, verbalne i neverbalne komunikacije, komuniciranje s pacijentima intezivne njege, invalidima, djecom, hendikepiranim i starijim osobama, stereotipi, predrasude i diskriminacije, zdravstveni intervjui, nova komunikacija po R. Greeneu. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13377>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/62/6>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13377>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/2058/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance