[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2002 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/62/6>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13396/2002/4712>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/13396/2002/1>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/13396/2002/4712>
sisvu:description Definicija fizikalne medicine, uloga fizikalne medicine u suvremenoj medicini, odnos fizikalne medicine i rehabilitacije, elektrodijagnostički postupci koji prethode primjeni fizioterapije, elektroterapija, elektrostimulacija, termoterapija i termodijagnostika, ultrazvučna terapija, svjetlosna terapija, parafinoterapija, osnove balneologije i klimatologije te primjena u fizioterapiji, magnetoterapija, hidroterapija, krioterapija i kriokinetika, kineziterapija, terapija laserom, medicinska masaža, praktična primjena svih postupaka fizioterapije, principi simptomatskog i kauzalnog liječenja, fizioterapija pojedinih patoloških stanja (neuroloških bolesti, reumatskih bolesti, ortopedskih bolesti, bolesti dišnih puteva, kožnih bolesti, fizioterapija u dječjoj dobi, fizioterapija u staračkoj dobi, fizioterapija u okulistici, fizioterapija urogenitalnog trakta, fizioterapija unutarnjih bolesti). Definicija rehabilitacije, kategorije rahabilitacije po kriterijima Svjetske zdravstvene organizacije: oštećenje, onesposobljenost, hendikep, problemski pristup u rehabilitaciji, postupak identifikacije problema i definiranje ciljeva u rehabilitaciji, planiranje u rehabilitaciji, procjena funkcionalnih sposobnosti, temelji "casemanagementa", timski rad i njegove zakonitosti. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13396>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/62/6>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/13396>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/1576/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance