[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2001 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/2>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/5>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14020/2001/1077>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14020/2001/1077>
sisvu:description During the Industrial practice I students will be sent to prefabrication, fabrication and subassembly workshops, where they will be introduced with ship structure and the production process activities. Practice report has to contain drawings with details of the structure elements, subassemblies, assemblies and sections. Also, students have to describe the production process from entry elements storage to assembly platforms. (en)
sisvu:description Za vrijeme Industrijske prakse I studenti trebaju biti raspoređeni kao ispomoć u predobradi, obradi i predmontaži trupa broda sa ciljem da što bolje upoznaju brodsku strukturu i radne operacije u procesu. U tu svrhu u izvještaju s prakse prostoručno će skicirati pojedine strukturne elemente, podsklopove, sklopove i sekcije sa svim kotama i detaljima potrebnim za definiranje oblika i dimenzija. Opisat će poslove na kojima su sudjelovali, ali i proizvodne procese od ulaznog skladišta do predmontažnih platformi sa stanovišta tokova materijala, transporta te strojeva, uređaja i alata potrebnih za preradu. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/14020>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/2>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/5>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/14020>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/112/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance