[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2003 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/1114>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/1115>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14031/2003/5391>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/14031/2003/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/14031/2003/2>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/14031/2003/3>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14031/2003/5391>
sisvu:description Importance and necessity of applying the computer in heat and process engineering. Basic steps in applying the computer: problem definition, modelling, drawing, (pre-processing), domain discretization, discretization of the equations, solving of the equation system, presentation of the results (post-processing). Application of network analogy methods, finite element and control volume methods. Utilisation of readymade educational program packages during laboratory exercises. (en)
sisvu:description Značaj i neophodnost primjene računala u termotehnici i procesnoj tehnici. Osnovni koraci u primjeni računala: postavljanje problema, modeliranje, crtanje i diskretizacija domene (predprocesiranje), diskretizacija jednadžbi, rješavanje sustava jednadžbi, obrada i prikaz rezultata pomoču računala (post processing). Primjena metoda mrežne analogije, konačnih elemenata i kontrolnih volumena. Praktičan laboratorijski rad na vježbama uz korištenje gotovih školskih programa. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/14031>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/1114>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/1115>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/14031>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/1444/6>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/1445/6>
rdf:type univ-ont:CourseInstance