[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2002 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/2241/1>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/2241/2>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14244/2002/2822>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14244/2002/2822>
sisvu:description Općenito o sudarima na moru, spašavanju ljudskih života i imovine u opasnosti na moru, zajedničkoj havariji i pomorskom osiguranju; izvori međunarodnog i nacionalnog prava o sudarima, spašavanju, zajedničkoj havariji i pomorskom osiguranju; pojam i obilježja zajedničke havarije; tipične štete i troškovi zajedničke havarije; postupak zapovjednika u slučaju zajedničke havarije; analiza odredaba o zajedničkoj havariji u York-Ant. pravilima i u Pomorskom zakoniku; pojam i podjela sudara na moru; naknada štete nastale u sudaru, postupak zapovjednika nakon sudara; pojam spašavanja i pružanja pomoći ljudima i imovini u opasnosti na moru; obveznost spašavanja; spasilac i nagrada za spašavanje; spašavanje bez ugovora i spašavanje uz prethodno sklopljeni ugovor o spašavanju; postupak zapovjednika u vezi sa spašavanjem; temeljni pojmovi o osiguranju; ugovoru o osiguranju, pravima i obvezama stranaka iz ugovora, riziku, premiji, likvidaciji štete; utjecaj engleskog prava i prakse na nacionalna prava pomorskog osiguranja; institutske klauzule za osiguranje broda na vrijeme i klauzule za osiguranje tereta; ugovor o pomorskom osiguranju u Pomorskom zakoniku. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/14244>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/2241/1>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/2241/2>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/14244>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/1293/4>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/1295/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance