[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2003 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/2>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14522/2003/10584>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14522/2003/5958>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/14522/2003/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/14522/2003/2>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/14522/2003/3>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14522/2003/10584>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14522/2003/5958>
sisvu:description Morski valovi; fenomen morskih valova; formiranje morskih valova; podaci o morskim valovima; empirijska i teorijska distribucija vjerojatnosti u statističkoj analizi parametara morskih valova (visine i duljine vala). Valovi i njihovi učinci: valne teorije; harmonijski progresivni val, superpozicija valova; valni učinci. Djelovanje valova na uronjeno tijelo: djelovanje vala na mala tijela (Morisonova jednadžba); djelovanje vala na velika tijela (STF -model difrakcije i radijacije). Koeficijenti jednadžbe njihanja tijela na valu: model oscilatornog gibanja; hidrodinamički koeficijenti tijela; lokalni hidrodinamički koeficijenti; njihanje beskonačnog cilindra polukružnog presjeka; Lewisove forme. Njihanje tijela na valu: susretna frekvencija; dinamička jednadžba harmonijskog njihanja; prijenos na funkcija; nespregnuti i spregnuti oblici njihanja; njihanje tijela na kosim valovima; relativno gibanje. Morski valovi kao slučajni proces: autokorelacijska funkcija i funkcija gustoće energije morskih valova; statističke karakteristike; linearni dinamički model izložen stohastičkoj pobudi; vjerojatnosti i statistički parametri odziva. Učinci gibanja na morskim valovima: apsolutno i relativno gibanje na morskim valovima; procjena vjerojatnosti karakterističnih vrijednosti gibanja na morskim valovima - funkcija spektralne gustoće odziva, značajne veličine odziva, premašivanja zadane razine, najvjerojatnija maksimalna veličina odziva. Sadržaj vježbi: Rješavanje tipičnih problema; jednostavni primjeri koji pomažu razumijevanju pojava i njihovih modela u teoriji pomorstvenosti; izrada elaborata koji uključuje jednu od tipičnih analiza pomorstvenosti u osnivanju broda (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/14522>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/2>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/14522>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/1447/7>
rdf:type univ-ont:CourseInstance