[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2002 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/62/6>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/14711/2002/1>
sisvu:description Istraživački pristup; pregled istraživačkog procesa; izvori i vrste podataka; podaci u javnom zdravstvu; vrste mjernih skala; karakteristike mjernog postupka; sistematsko promatranje; liste označavanja i skale procjene; intervju, ankete, upitnici i testovi; osnovni pojmovi vjerojatnosti; aritmetička sredina, centralna vrijednost, dominantna vrijednost; standardana devijacija i koeficijent varijabilnosti; pogreška aritmetičke sredine; normalna raspodjela; standardizirani rezultati (z-vrijednosti); statistička značajnost razlike između raznih grupa podataka (t-test i hi2 test za različite vrste podataka); povezanosti među podacima - korelacija; izvori stručne literature; oblikovanje stručnih izvještaja. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/14711>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/62/6>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/14711>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/1577/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance