[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/108/1>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14756/2006/86926>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14756/2006/86927>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14756/2006/86928>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14756/2006/86929>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14756/2006/87041>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14756/2006/87042>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14756/2006/87043>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14756/2006/87044>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14756/2006/86926>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14756/2006/86927>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14756/2006/86928>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14756/2006/86929>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14756/2006/87041>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14756/2006/87042>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14756/2006/87043>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14756/2006/87044>
sisvu:description Cilj nastave iz farmakologije jest da se student upozna s osnovnim pojmovima o lijekovima, njihovim osobi-nama i djelovanju kao i njihovim neželjenim učincima, kako bi se njima mogao uspješno služiti u liječenju bolesnika, kao i da se upozna s osnovama toksikologije. Nastavno gradivo iz Općih načela odnosi se na slijedeće teme: primjena lijekova, sudbina lijekova u or-ganizmu, apsorpcija, distribucija, eliminacija, farmakokinetika, farmakodinamske karakteristike i mehanizam dje-lovanja lijekova, činioci koji modificiraju djelovanje, štetna djelovanja i nuspojave, istraživanje novih lijekova - pretklinička analiza, kliničko ispitivanje lijekova, propisi u vezi s lijekovima i njihova kontrola u prometu. Gradivo iz farmakoterapijskih skupina lijekova obuhvaća njihova osnovna fizikalna i kemijska svo-jstva,sudbinu u organizmu, osobito apsorpciju, distribuciju, biotransformaciju i izlučivanje, farmakokinetske karak-teristike, djelovanje, mehanizme djelovanja, nuspojave i toksičnost, te terapijsku primjenu u osnovnim crtama. Glavna poglavlja su: lijekovi koji djeluju na periferni ili središnji živčani sustav, na kardiovaskularni sustav, na urogenitalne organe, na krvotvorne organe i krv, na respiratorni sustav, na probavne organe, kemoterapijska sred-stva, hormoni, vitamini. Farmakodinamske vježbe sastoje se od niza pokusa na eksperimantalnim modelima. Proučava se utjecaj li-jekova na krvni tlak, na oko, na diurezu, na bolne podražaje, na izolirane glatke mišiće i na psihičke funkcije. Farmakografija obuhvaća sljedeće gradivo: oblici i način sastavljanja lijekovitih sredstava, osnovni propisi o izdavanju lijekova, pravilo o pisanju recepata, uvježbavanje propisivanja recepata za razne oblike lijekova. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/14756>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/108/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/14756>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9553/6>
rdf:type univ-ont:CourseInstance