[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2002 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/1>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/2>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/3>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14761/2002/5238>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/14761/2002/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/14761/2002/2>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/14761/2002/3>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/14761/2002/4>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/14761/2002/5>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/14761/2002/6>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/14761/2002/7>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14761/2002/5238>
sisvu:description Sadržaj predavanja Brojevi: kratak pregled i osnove kombinatorike. Linearni prostori. Linearni operatori. Matrice. Determinante. Sistemi linearnih jednadžbi: Rješavanje pomoću determinanti. Rješavanje pomoću matrica. Gaussov algoritam. Vektorska algebra. Analitička geometrija prostora. Matematička analiza: Nizovi. Granične vrijednosti. Neodređeni izrazi. Funkcije jednog argumenta. Granična vrijednost funkcije. Neprekidnost. Elementarne funkcije. Derivacija i diferencijal: Definicije. Brzina, akceleracija, gustoća, jakost struje. Derivacije elementarnih funkcija, derivacije složenih, inverznih. Derivacije funkcija zadanih eksplicitno, implicitno, parametarski. Više derivacije. Osnovni teoremi diferencijalnog računa: Fermatov, Rolleov, Lagrangeov i Cauchyjev teorem. Taylorov polinom funkcije i Taylorova formula. Aproksimacija funkcije. Pravilo L' Hospitala. Primjena diferencijalnog računa: Tangenta i normala. Ispitivanje toka funkcije pomoću derivacija. Ekstremi. Infleksije. Asimptote. Primjeri iz tehničke problematike. Sadržaj vježbi Vježbe su auditorne. Na vježbama se izrađuju zadaci koji sadržajem slijede gradivo izlagano na predavanjima. Provjera znanja Pismeni i usmeni ispit. Preduvjeti za upis kolegija Nema preduvjeta (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/14761>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/1>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/2>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/3>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/14761>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/1614/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/1618/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/1621/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance