[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/1>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/2>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14768/2007/123699>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14768/2007/123699>
sisvu:description Sadržaj predavanja Kinematika točke. Koordinatni sustavi. Gibanje točke, jednadžbe gibanja, putanje, zakon gibanja. Pravocrtno gibanje, kinematički dijagrami. Jednoliko gibanje. Jednoliko promjenjivo gibanje. Slobodni pad, vertikalni hitac. Nejednoliko promjenjivo gibanje. Harmonijsko titranje. Prigušeno titranje. Ovisno gibanje. Krivocrtno gibanje. Plošna brzina i ubrzanje, analiza centralnih gibanja. Kružno gibanje. Prostorno gibanje točke u Descartes-ovom, cilindričnom i sfernom sustavu. Transformacije iz jednog sustava u drugi. Složeno gibanje. Kinematika krutog tijela. Opći pojmovi, broj stupnjeva slobode, Eulerovi kutovi, kinematičke veze. Translacijsko gibanje. Rotacija oko nepomične osi. Komplanarno gibanje krutog tijela, trenutni pol rotacije, poloide, Chasles-ov i Euler-ov teorem. Određivanje brzine metodom plana brzina, momentalnog pola rotacije, metoda projekcija, metoda zakrenutih brzina. Analitičko određivanje brzina i ubrzanja, jednadžbe poloida, trenutni pol ubrzanja. Gibanje krutog tijela oko nepomižne točke, određivanje položaja, brzine i ubrzanja. Opći slučaj gibanja tijela. Složena gibanja tijela, sastavljanje translacija, sastavljanje rotacija, sastavljanje translacija i rotacija, primjena na diferencijalne i planetarne prijenose. Sadržaj vježbi Auditorne vježbe 100 %. Rješavanje ilustrativnih primjera iz sadržaja predavanja uz dopunska objašnjenja vezana za primjenu kinematike. Grafički program. Rješavanje 5 zadataka i to: Grafičko integriranje i diferenciranje. Prigušeno titranje. Komplanarno gibanje. Sferno gibanje krutog tijela. Složeno gibanje krutog tijela. Provjera znanja Pismeni i usmeni ispit nakon predaje programa. Preduvjeti za upis kolegija Odslušani kolegiji Matematika I i II i Statika (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/14768>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/1>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/2>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/14768>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12812/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12814/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance