[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2002 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/1>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/2>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14770/2002/5242>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/14770/2002/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/14770/2002/2>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/14770/2002/3>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/14770/2002/4>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14770/2002/5242>
sisvu:description Sadržaj predavanja Uvod: mjerenja, veličine i mjerne jedinice u fizici, zakoni gibanja, relativnost. Titranje: harmonički oscilator, energija titranja, prigušeno i prisilno titranje. Valovi: Jednadžba harmoničkog vala, superpozicija valova, stojni valovi, energija valova, Dopplerov efekt. Elektromagnetski valovi. Geometrijska optika: Fermatov princip, optička stakla. Fizikalna optika: interferencija, difrakcija i polarizacija svjetlosti. Elementi kvantne fizike: Planckov zakon zračenja, dualna priroda zračenja. Struktura tvari: Bohrov model atoma, kvantni brojevi, energetske vrpce u kristalu, emisija i apsorpcija zračenja. Elementi fizike jezgre: energija vezanja, radioaktivnost. Interakcija zračenja i materije: slabljenje snopa, mehanizmi gubitka energije u atomskom skupu. Sadržaj vježbi Laboratorijske vježbe u praktikuumu. Na vježbama vrše se mjerenja ili simulacija računalom iz područja titranja, valova, optike i radioaktivnosti. Dobiveni rezultati obraditi će se numerički. Provjera znanja Ocjena iz laboratorijskih vježbi na osnovi obrađenih rezultata izvršenih mjerenja, te pismeni i usmeni ispit. Preduvjeti za upis kolegija Nema preduvjeta. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/14770>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/1>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/2>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/14770>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/1614/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/1618/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance