[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2002 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/1>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/2>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14771/2002/5244>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14771/2002/5245>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/14771/2002/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/14771/2002/2>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/14771/2002/3>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/14771/2002/4>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14771/2002/5244>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14771/2002/5245>
sisvu:description Sadržaj predavanja Tehničko crtanje kao grafički jezik. O normizaciji i normama. Normni brojevi. Projiciranje (ortogonalno projiciranje, aksonometrijske projekcije). Zavojnice i zavojne plohe. Korištenje računala za izradu tehničke dokumentacije (konstruiranje kao proces, osnove CAD-a), predočavanje oblika (pogledi, presjeci). Kotiranje. Navoji, stanje tehničkih površina (parametri klasifikacije hrapavosti, označavanje kvalitete površina). Tolerancije (ISO sustav), dosjedi. Sadržaj vježbi Konstrukcijske 100%. Elementi konstruiranja. Osnove ortogonalnog projiciranja. Ravninski presjeci tijela (razvijanje ploha). Prodori tijela (primjena u praksi - prodori rotacijskih tijela). Aksonometrijske projekcije tehničkih predmeta. Zavojnica i zavojne plohe. Izrada tehničkih crteža pomoću računala: pogledi, presjeci, kotiranje, aksonometrijske projekcije, vijčani spoj. Provjera znanja Pismeni i usmeni ispit. Preduvjeti za upis kolegija Nema preduvjeta. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/14771>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/1>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/2>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/14771>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/1614/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/1615/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/1618/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/1620/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance