[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/1>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/2>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14773/2007/123700>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14773/2007/123700>
sisvu:description Sadržaj predavanja Uvod. Analiza naprezanja i deformacija. Naprezanje. Navierove jednadžbe ravnoteže. Naprezanje za proizvoljnu ravninu. Tenzor naprezanja. Deformacija. Veza između komponenata pomaka i kompo- nenata deformacije. Cauchyjeve jednadžbe komponenata deformacije. Tenzor deformacije. Uvjeti kompatibilnosti komponenata deformacije. Aksijalno opterećenje. Dijagram - . Hookeov zakon. Koncentracija naprezanja. Dopuštena naprezanja i dimenzioniranje. Statički određeni i neodređeni zadaci. Stanja naprezanja. Jednoosno, dvoosno i troosno stanje naprezanja. Glavna naprezanja. Glavni pravci i glavne ravnine. Najveća posmična naprezanja. Mohrove kružnice naprezanja. Smicanje. Naprezanja, deformacije, dimenzioniranje. Uvijanje. Puni kružni presjeci nosača. Funkcija naprezanja. Neokrugli puni presjeci. Tankostjeni nosači otvorena, zatvorena i kombinirana presjeka. Dimenzioniranje. Statički određeni i neodređeni zadaci. Geometrijske karakteristike ravnih presjeka nosača. Statički moment površine. Momenti inercije i njihova promjena u funkciji translacije i rotacije koordinatnog sustava. Teorije čvrstoće. Ravno savijanje. Ravno čisto savijanje i savijanje silama za razne oblike presjeka nosača. Centar smicanja. Glavna naprezanja. Dimenzioniranje. Elastične linije. Metode određivanja elastične linije. Izvijanje. Elastično i plastično područje. Dimenzioniranje. Sadržaj vježbi Auditorne vježbe 80%. Rješavaju se zadaci iz područja: naprezanja, deformacija, aksijalnog opterećenja, smicanja, uvijanja, savijanja, elastičnih linija i izvijanja. Laboratorijske su vježbe 20% a obuhvaćaju: određivanje elastomehaničkih osobina materijala, mjerenje naprezanja i deformacija aksijalno opterećenih neodređenih sustava te grednih elemenata opterećenih na uvijanje i savijanje kao i numerički i grafički prikaz izmjerenih veličina, te određivanje kritične sile izvijanja za štapove različitih duljina i načina oslanjanja. Provjera znanja Pismeni i usmeni ispit. Preduvjeti za upis kolegija Odslušani kolegiji Matematika I i II (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/14773>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/1>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/2>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/14773>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12812/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12814/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance