[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2005 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/1>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/2>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14774/2005/44903>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14774/2005/44904>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14774/2005/44903>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14774/2005/44904>
sisvu:description Sadržaj predavanja Koso savijanje. Naprezanja i deformacije. Neutralna os presjeka. Dimenzioniranje. Ekscentrično opterećenje. Naprezanja. Neutralna os presjeka. Jezgra presjeka. Potencijalna energija deformiranja za pojedina opterećenja. Bettijev, Maxwellov i Castiglianovi teoremi. Mohrov integral, Vereščaginova metoda. Metoda totalnog potencijala. Metoda triju momenata. Savijanje i uvijanje. Ekvivalentna opterećenja i naprezanja. Kružni i kvadratni poprečni presjek. Dimenzioniranje. Opruge. Zavojne cilindrične opruge malog i velikog hoda. Naprezanja i deformacije. Dimenzioniranje. Zakrivljeni štapovi. Naprezanja i deformacije. Neutralna os presjeka. Dimenzioniranje. Dinamička opterećenja i naprezanja. Dinamička čvrstoća. Dimenzioniranje. Osnove teorije ploča i ljuski. Savijanje pravokutnih ploča. Rubni uvjeti. Savijanje kružnih ploča. Osnosimetrične ljuske. Savijanje. Debele cijevi i diskovi. Osnove numeričke analize linijskih struktura. Interpolacijske funkcije. Matrica krutosti konačnog elementa. Jednadžba konačnog elementa i jednadžba konstrukcije. Primjena. Sadržaj vježbi Auditorne vježbe 80%. Rješavaju se zadaci iz područja: kosog savijanja, ekscentričnog opterećenja, potencijalne energije deformiranja, savijanja i uvijanja, opruga, zakrivljenih štapova, dinamičkih opterećenja, ploča, ljuski i osnove numeričke analize. Laboratorijske vježbe 20% a obuhvaćaju: mjerenje deformacija zavojnih cilindričnih opruga, provjera jednakosti radova na osnovi mjerenja pomaka opterećenja, mjerenje deformacija i naprezanja konstrukcije te numerički i grafički prikaz izmjerenih veličina i njihovih glavnih pravaca s pomoću softwarea u sklopu mjerne opreme. Izmjerene se veličine upoređuju s prethodno provedenom numeričkom strukturnom analizom. Provjera znanja Pismeni i usmeni ispit. Preduvjeti za upis kolegija Odslušan kolegij Nauka o čvrstoći I. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/14774>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/1>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/2>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/14774>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/5801/4>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/5803/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance