[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2005 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/1>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/2>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14775/2005/44837>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/14775/2005/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/14775/2005/2>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/14775/2005/3>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/14775/2005/4>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14775/2005/44837>
sisvu:description Sadržaj predavanja Električna svojstva materije. Elektrostatsko polje. Jakost polja, dielektričnost, potencijal, kapacitet, kondenzator. Energija nabijenog kondenzatora. Električni izvori, elektrokemijske pojave, Faradayevi zakoni. Suhi članak, akumulatori, električni luk. Elektromagnetsko polje. Magnetski tok, indukcija, jakost polja, magnetnomotorna sila. Zakon protjecanja. Elektromagnetska indukcija. Samoindukcija. Međuindukcija. Energija u svitku. Magnetska svojstva tvari. Krivulja magnetiziranja. Magnetski krug. Istosmjerni strujni krugovi. Napon, struja, otpor, vodljivost, pad napona. Ohmov zakon. Kirchoffovi zakoni. Metode konturnih struja. Theveninov teorem. Paralelni i serijski spoj otpora i izvora. Mjerenje električnih veličina. Rad i snaga istosmjerne struje. Induciranje izmjeničnog harmoničnog napona. Amplituda, frekvencija, faza i razlika faze. Induktivni i kapacitivni otpor. Izmjenični serijski i paralelni strujni krug (R,L,C). Vektorski dijagrami. Trokut snage i faktor snage. Trofazni simetrični električni sustav. Spoj zvijezda i trokut. Odnosi linijskih i faznih veličina struja i napona. Trofazna snaga. Fizikalna slika transformatora, asinkronog, sinkronog i istosmjernog motora. Pogonske karakteristike. Poluvodič P i N tipa. Dioda, tranzistor, tiristor. Strujno naponske karakteristike i načela rada. Poluvalnog i punovalnog ispravljanja. Sadržaj vježbi Auditorne 67%. Rješavaju se zadaci koji prate nastavno gradivo. Laboratorijske 33%. Demonstracija pojava u elektrostatskim i elektromagnetskim poljima. Vrše se vježbe mjerenja napona, struje, snage, frekvencije, električnog otpora. Demonstracija električnih motora. Mjerenje brzine vrtnje, momenta, napona i snage, te regulacija brzine vrtnje motora. Provjera znanja Pismeni i usmeni ispit. Preduvjeti za upis kolegija Nema preduvjeta. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/14775>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/1>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/2>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/14775>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/5782/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/5784/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance