[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2002 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/1>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/2>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/3>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14781/2002/5248>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14781/2002/5249>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14781/2002/9255>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14781/2002/9256>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/14781/2002/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/14781/2002/2>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/14781/2002/3>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/14781/2002/4>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14781/2002/5248>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14781/2002/5249>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14781/2002/9255>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14781/2002/9256>
sisvu:description Sadržaj vježbi - Osnovni program A. Sadržaj osnovnog programa određuje se na osnovi slobodnog opredjeljenja studenata za pojedine kineziološke aktivnosti. Kriteriji su: interesi i motivi studenata za pojedine sadržaje, nivoima funkcionalnih sposobnostima organizma i zdravstvenom statusu studenata, nivoima usvojenosti motoričkih informacija, spolu, materijalnim i kadrovskim mogućnostima fakulteta. Programske sadržaje studenti mogu birati iz sljedećih struktura kinezioloških aktivnosti: a. Monostrukturalna gibanja: atletika, plivanje, veslanje i dr. b) Polistrukturalna gibanja: košarka, odbojka, nogomet, rukomet, tenis, bagminton i dr. c) Kompleksnija gibanja: rvanje, judo, karate, sportska gimnastika i dr. - Osnovni program B. Nastava TZK za studente oštećenog zdravlja. FAKULTATIVNI PROGRAM: Cilj je ovog programa da se studentima koji pokazuju poseban interes i imaju adekvatne psihosomatske predispozicije za uspjeh u sportskom stvaralaštvu omogući stjecanje znatno većih motoričkih i teoretski innformacija o nekoj izabranoj kineziološkoj aktivnosti. Zadaci ovog programa su: adekvatnim sadržajima proširiti fond općih informacija o suštini i vrijednostima TZK; - specijaliziranim radom - treningom, osigurati viši nivo motoričkih znanja. IZBORNE AKTIVNOSTI: Ljetne aktivnosti: logorovanje u planinama, logorovanje uz vodene površine. Zimske aktivnosti: klkizanje, skijaško trčanje, alpsko skijanje, skijaške ture, kuglanje. Planinarenja. Auditorne vježbe Prema interesima studenti se mogu opredijeliti za savladavanje programa: osnovi sistematske kineziologije, osnovi sportske medicine, osnovi psihologije sporta i osnovi metodike tjelesnog vježbanja. Provjera znanja Obvezno prisustvovanje na vježbama, 85% od ukupnog broja sati (24 sata). Preduvjeti za upis kolegija Nema preduvjeta. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/14781>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/1>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/2>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/3>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/14781>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/1614/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/1615/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/1618/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/1620/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/1621/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/1622/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance