[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/3>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14784/2007/123421>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/14784/2007/123421>
sisvu:description Koncepcija, svrha i cilj predmeta Predmet predstavlja osnovnu stručnu disciplinu namijenjenu svim studentima elektrotehnike. Svrha mu je razvijanje prostorne predodžbe i sposobnosti efikasnog i pravilnog korištenja grafičkog prikaza trodimenzionalnih objekata. Stečena znanja omogućuju razumijevanje i kreiranje tehničke dokumentacije sukladno važećim normama. Sadržaj predavanja Elementi grafičkih komunikacija. Vrste projiciranja. Ortogonalno projiciranje i aksonometrija tehničkih predmeta. O normizaciji i normama. Kotiranje. Presjeci tehničkih predmeta. Simboli i sheme u elektrotehnici i elektronici. Uporaba računala pri izradi tehničke dokumentacije (CAD). Sadržaj vježbi Vježbe su konstrukcijske. Zadaci prate sadržaj predavanja s naglaskom na elektrotehničke primjene. Izrada tehničkih crteža pomoću računala (AutoCAD). Provjere znanja: ocjenjuje se izrada grafičkih radova, pismeni i usmeni ispit. Preduvjeti za upis: nema posebnih preduvjeta. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/14784>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/3>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/14784>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12798/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance